Ve 2. pol. 16. stol. Se rodovým sídlem Liechtensteinů staly Valtice. Za služby císaři Matyášovi se Liechtensteini stali knížaty. Stavebníkem byl uměnímilovný Karel Eusebius z Liechtensteinu, který studoval teoretické úvahy o umění a sám napsal spis o architektuře. Barokizaci zámku provedl architekt J.B. Fischer z Erlachu, který byl ve Valticích v r. 1690 a italský architekt Antonio Beduzzi. V 1. třetině 18. stol. Architekt Anton Johann Ospel přestavěl budovy předzámčí. Po II. Svět. V šedesátých letech 20. století došlo k památkové obnově interiérů v rozsahu dnešní instalace.