Se stavbou se začalo v roce 1797 vykopáním základové jámy, do níž byla zatlučena spousta dřevěných pilot, břeven a trámů. Tím se povedlo „přelstít“ podzemní vody a zabránit propadání, padání, praskání nebo čemukoli jinému, co by mohlo životnost Minaretu ohrozit. Středem budovy je 59, 39 metrů vysoká věž, na jejíž horní ochoz vede 302 schodů. Jako prsteny ji obepínají tři zastřešené galerie, ze kterých toho můžete vidět přímo úměrně momentální výšce. Třeba okolní park, Pálavu, Bílé Karpaty či dokonce vrcholek věže Svatoštěpánského dómu ve Vídni. Aby bylo možné tak vysokou věž vybudovat, bylo tu postaveno speciální spirálovité lešení. Zedníci se prý nezvyklé podoby báli, tak jakýsi císařský kaprál jízdního pluku vyklusal v sedle koně až k vrcholu. Právě tohle údajně obavy stavitelů rozptýlilo a Minaret mohl být dokončen.